Algemene Gebruikersvoorwaarden van de website (AGV)

Artikel 1 : Algemeen

Toegang tot deze internetsite https://www.apydel.eu/ en de informatie daarin is volledig onderhevig aan de bepalingen van de voorwaarden hieronder vermeld, onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden. Door te ‘surfen’ en / of door gebruik maken van deze website of de informatie die het bevat, erkent de gebruiker met volledige kennis te hebben genomen van het heden, ze te hebben begrepen en ze te hebben aanvaard.

Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op gelijk welk moment via de volgende link: https://www.apydelathome.eu/AGV

 www.apydelathome.eu/CGU

De gebruiker wordt geïnformeerd dat deze website wordt ontworpen, beheerd en bestuurd door APYDEL bvba wier hoofdkantoor bevindt zich te Rue de la Staton 142/53 te 7070 LE ROEULX – Belgïe Bedrijfnummer: BE 0647 697 506., hieronder APYDEL benoemd

Contact : Yves Delvaux Tel. : +32 64 340 240

Email : info@apydel.eu 

Het gebruik van de website houdt op geen enkele manier in de totstandbrenging van akkoorden van samenwerking of overeenkomsten.

Artikel 2 : Beschrijvingen van diensten en inhoud

Apydel ontwerp, laat fabriceren, verkoopt en levert hygiëne en reiniging artikelen in het bredere zin bestemd voor professionele klanten.

Onze website https://www.apydelathome.eu/ wordt regelmatig bijgewerkt en de grootste zorg is besteed aan de publicatie van de daarin opgenomen informatie. De informatie verdeeld door adverteerders zijn hun exclusieve verantwoordelijkheid. Apydel kan niet garanderen de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit, gelegenheid, precisie en volledigheid. Apydel is echter niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit, de gelegenheid, de juistheid en de volledigheid van alle informatie op www.apydelathome.eu.

Apydel doet haar uiterste best om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar website te verzekeren, zonder enige garantie van dat het geval kan zijn. Echter, deze toegang kan worden onderbroken, met name voor redenen van onderhoud of update, storingen of andere technische redenen.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom

Deze site zoals de teksten, tekeningen, foto's, illustraties, films, gegevens, databanken, software, domeinnamen, logo's en alle andere element daarin zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement of wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en met alle middelen - elektronische, mechanische of andere - zijn strikt verboden, behalve in geval van voorafgaandelijke geschreven goedkeuring door Apydel. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot burgerlijke, commerciële of criminele acties.

Artikel 4 : Sitebeheer

Apydel behoudt zich het recht om elke klant profiel of adverteerder, commentaar of aankondiging dat volgens haar mening onverenigbaar met de verbintenissen die is hieronder vermeld zijn te verwijderen.

Dus, verbindt de gebruiker zich ertoe aan de volgende:

• Geen gebruik maken op een illegaal manier van gepubliceerde informatie.

  • • Geen gebruik maken van deze website zodat het wordt beschadigd, getransformeerd, onderbroken, gestopt of minder doeltreffend op welke wijze dan ook weergegeven.
  • • Geen gebruik maken van deze website voor de overdracht of het verzenden van computervirussen, of voor transmissie of verzenden van onwettig, onwettige of ongepaste inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, obsceen of schadelijk voor de openbare orde tekeninformatie).
  • • Geen gebruik maken van deze website met de doeleind om, op welke manier ook, de rechten van een fysieke, morele persoon of vereniging te schenden zoals - onder andere maar niet uitsluitend - het recht op privacy en intellectuele eigendom.
  • • Geen gebruik maken van de website voor het verzenden of de uitzending van inhoud voor reclame- of promotiemateriaal doeleinden zonder toestemming aan Apydel eerder te hebben opgevraagd.

Apydel is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verspreiding van virussen in geval van, desondanks de voorzorgsmaatregelen het moest gebeuren, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die deze virussen zou veroorzaken.

Artikel 5 : Newsbrief (Optioneel)

Door het invullen van de velden die bestemd zijn voor de opvang van de "nieuwsbrief", gaat u akkoord met het ontvangen van informatie, op het vermeld e-mailadres, met regelmatigheid van Apydel. Op gelijk welk moment, is het mogelijk om zich af te melden op de nieuwsbrief door te klikken op de knop ' Zich af te melden' onderaan bij elke nieuwsbrief.

Artikel 6 : Gebruik van cookies (Optioneel)

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, uw tablet of mobiel opgeslagen is en die record en track gegevens over uw gebruik van de website en uw voorkeuren. Onze site maakt gebruik van cookies om u te identificeren of voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld. Cookies worden beheerst door uw webbrowser. Geen van hen registreert persoonlijke gegevens om contact per telefoon, e-mail of post met u op te nemen. Het is mogelijk om de instellingen van uw browser te veranderen om te voorkomen dat hun creatie, maar het is dan mogelijk dat sommige delen van de site niet meer correct werken of niet langer toegankelijk zijn.

Artikel : 7. Hypertext-koppelingen

De site https://www.apydel.eu/ kan, louter voor indicatieve doeleind, naar andere sites verwijzen door hypertekstlinks. Het is raadzaam, bij de raadpleging van deze sites, om over hun privacybeleid te leren. Apydel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over de praktijken en de gegevens van de websites waarnaar de gebruiker kan toegang hebben door het gebruik van hyperlinks op haar eigen site.

Artikel 8: Bescherming van de privacy

De door de gebruiker verstrekte persoonlijk gegevens worden strikt vertrouwelijk en beheerd door het hoofd van de gegevensverwerking, Apydel sprl- Rue de la station 142/53 7070 LE ROEULX - BELGIE

De verzamelde gegevens zijn naam, voornaam, organisatie, e-mailadres.

Deze worden alleen gebruikt in het kader van het handelsverkeer.

De gebruiker kan op elk moment zich verzetten bij de behandeling van zijn gegevens voor andere doeleinden dan voor het goede beheer van de order.

Overeenkomstig de wet van 8 December 1992 betreffende de bescherming van de privacy met betrekking tot de behandeling van persoonlijk gegevens heeft de gebruiker een recht op toegang, rectificatie of verwijdering van persoonlijk gegevens beheerd door Apydel. Dergelijke verzoeken dienen gericht te worden aan het e-mailadres volgende https://info@apydel.eu/ of per post naar het volgende adres ‘Rue de la station 142/53 7070 LE ROEULX’.

Artikel 9 : Wijzigingen en vrijwaringsclausule

De huidige algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd. De gebruiker wordt gevraagd om deze regelmatig te lezen.

Handicap, de toepasselijkheid of de illegaliteit van een van de clausules in een van de contracten overeengekomen tussen partijen (specifieke voorwaarden en algemene of andere verdragen), veroorzaakt niet de invaliditeits- of nietigheid van de overige bepalingen aan het contract. Alle voorwaarden blijft volledig geldig.

Artikel 10 : Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de site worden beheerst door het Belgisch recht, in de Franse taal. Uitsluitend de rechtbanken van arrondissement van het hoofdkwartier van Apydel zijn bevoegd om te horen elk geschil afkomstig, met betrekking tot of betreffende deze gebruiksvoorwaarden.

De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties, elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, computer back-ups,...).

Als u niet akkoord met de huidige inhoud gaat, is de enige toevlucht om geen gebruik maken van de website.